Zarząd Polskiego Związku Tenisowego postanawia wydać zarządzenie tymczasowe dotyczące turniejów OTK i MP 2020 – obowiązuje do dnia 31.12.2020 r. o następującej treści:

1. Licencje klubowe na rok 2021 – opłata za licencję klubową zostaje zniesiona
2. Opłaty za organizację turniejów OTK w roku 2020 – opłata zostaje zniesiona
3. Turnieje OTK i MP w roku 2020 we wszystkich kategoriach wiekowych będą rozgrywane w formule skróconej do dwóch wygranych setów, przy stanie 1/1 w setach, match tie-break do 10 wygranych punktów
4. Obsada sędziowska na turniejach OTK i MP
a) Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn – mecze od I rundy gier pojedynczych z sędzią stołkowym (główny) + sędzia naczelny – PZT pokrywa koszty powołań sędziowskich. Na MP dopuszcza się że poza Sędzią Naczelnym pozostali mogą być Regionalni pod warunkiem zameldowania w mieście w którym MP są rozgrywane.
b) MP w kategoriach Młodzieżowych – eliminacje i dwie pierwsze rundy turnieju głównego sędziowie strefowi od 1/4F mecze sędziowane na stołkach + sędzia naczelny – PZT pokrywa koszty powołań sędziowskich. Na MP dopuszcza się, że poza Sędzią Naczelnym pozostali mogą być Regionalni pod warunkiem zameldowania w mieście, w którym MP są rozgrywane.
c) Turnieje OTK / tj. przynajmniej do końca roku 2020 / rozgrywane na obiektach do 5 kortów – tylko sędzia naczelny
d) Turnieje OTK / tj. przynajmniej do końca roku 2020 / rozgrywane na obiektach powyżej 5 kortów – sędzia naczelny oraz jeden sędzia strefowy.
e) dopuszcza się możliwość desygnacji na turnieje OTK Rangi 3 sędziego naczelnego z uprawnieniami Regionalnego Naczelnego pod warunkiem, że ten sędzia będzie miał adres zameldowania w mieście, w którym ma być rozgrywany OTK.
f) propozycja sędziego Regionalnego Naczelnego musi być zgłoszona do Działu Sportu min. 30 dni przed turniejem
g) stawki sędziowskie bez zmian, natomiast stawka sędziego Regionalnego Naczelnego na OTK jest taka sama jak na WTK.

Źródło: www.pzt.pl