Polski Związek Tenisowy informuje, że na bieżąco monitoruje dynamicznie zmieniająca się sytuację w tenisie międzynarodowym. Na dziś, w naszej ocenie, najbardziej prawdopodobny wydaje się scenariusz przewidujący uruchomienie rozgrywek lokalnych, stałe monitorowanie bieżącej sytuacji i ewentualny, stopniowy powrót, do rozgrywek międzynarodowych cyklów ATP, WTA, ITF i TE. Z uwagi na globalny charakter naszej dyscypliny, międzynarodowe współzawodnictwo może jednak napotkać wiele przeszkód, które w tej chwili trudno jest przewidzieć.

Dział Szkolenia PZT w porozumieniu z Zarządem, przyjmując powyższe założenia przygotowuje plan działania po zniesieniu stanu pandemii. Brane pod uwagę są między innymi:
– organizacja konsultacji treningowych w porozumieniu z indywidualnymi sztabami szkoleniowymi dla wszystkich grup wiekowych. Konsultacje w założeniu będą brały pod uwagę w jak największym możliwym stopniu indywidualne potrzeby zawodników i zawodniczek,
– cykl turniejów LOTOS PZT POLISH TOUR z wysokimi pulami nagród pieniężnych
– MP KOBIET I MĘŻCZYZN z najwyższą w historii pulą nagród 200 tys. zł, obligatoryjne dla zawodników Lotos Team
– MP we wszystkich pozostałych kategoriach wiekowych,
– turnieje WTK i Mistrzostwach Regionów, które to turnieje będą rozgrywane głównie w pierwszym miesiącu po wyjściu na korty.

Z uwagi na szybkość i częstotliwość następujących obecnie zmian, nie będziemy teraz publikować przygotowywanego obecnie kalendarza imprez. Z konieczności będzie na bieżąco aktualizowany. Zapewniamy wszystkich zainteresowanych, że ukaże się natychmiast, gdy tylko ogólna sytuacja pozwoli na racjonalne prognozowanie rozpoczęcia rozgrywek z możliwie jak największym wyprzedzeniem.

Jednocześnie Zarząd PZT pragnie zapewnić, że czyni wszelkie możliwe starania, aby tenis, dzięki indywidualnemu charakterowi, stał się jedną z pierwszych dyscyplin, wobec których zostaną złagodzone restrykcje związane z zakazami uprawiania sportu w stanie pandemii. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, to jeszcze nie ten moment.

Na koniec kilka słów uspokojenia dla zawodników LOTOS TEAM i ich sztabów. Pracujemy również, nad zmianą struktury możliwych do rozliczenia kosztów tak, aby znaczną część środków zawodnicy mogli rozliczać kosztami procesu treningowego na miejscu i w kraju, a nie tylko na wyjazdach zagranicznych.

Życzymy wszystkim tenisistom, trenerom oraz wszystkim osobom związanym z tenisem zdrowia, pogody ducha i nadziei na szybki powrót na korty.

Źródło: www.pzt.pl