gramyfair
youtube-icon-black

Zarząd


Prezes Zarządu
Ilona Termińska

Skarbnik
Joanna Termińska

Sekretarz
Agnieszka Małgorzewicz